Här nedan följer vår personuppgiftspolicy och här finner du information om hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi handhar. 1. Varför vi samlar in personuppgifter 2. Vilka uppgifter vi behandlar 3. Hur uppgifterna hanteras 4. Dina rättigheter och val 5. Kontakt 1. Varför vi

Integritetspolicy

Här nedan följer vår personuppgiftspolicy och här finner du information om hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi handhar.

1. Varför vi samlar in personuppgifter
2. Vilka uppgifter vi behandlar
3. Hur uppgifterna hanteras
4. Dina rättigheter och val
5. Kontakt

1. Varför vi behandlar personuppgifter

JMVE Kyl & Termografering samlar endast in och behandlar de uppgifter som är nödvändiga för att kvalitetssäkra och möjliggöra våra åtaganden gentemot dig som kund. Vårt mål och syfte kan sammanfattas i fyra punkter:

– För att leverera god service och kvalitativa produkter efter kundens behov
– För att förstå våra kunders önskemål bättre
– För att erbjuda relevant utbildning utifrån kundens intressen
– För att få information om hur vi kan förbättras

2. Vilka personuppgifter vi behandlar

De uppgifter vi handhar är de uppgifter vi får i samband med bokning av uppdrag, kontakt vid rådgivning kring utbildning, uppdrag eller akut karaktär, anmälan till våra Nyhetsbrev eller andra kampanjer när du på annat sätt frivilligt delar dina personuppgifter med oss för ytterligare kontakt.

Vi behandlar personuppgifter, dvs. namn, befattning, mail, telefonnummer och e-mailadress på tidigare uppdrag, deltagande eller intresseaktiviteter. Vi behöver även personuppgifter för ROT avdrag i fastighet samt fastighetsbenämning dessa sparas även likt bokföringslagen samt enligt garantitid för köpt vara. Om utbildningen eller uppdrag kräver hanteras också personnummer och ev. hemadress beroende på vilken adress deltagaren uppger ska skickas till.

Cookies
På JMVE Kyl & Termograferings webbplats använder vi kakor till webbanalys för att förbättra och utveckla både webbplats och besöksupplevelse. Kontakt och vid delning av information i sociala medier. Om du inte vill ha några cookies kan du välja att inte acceptera cookies i datorns webbläsare.

3. Hur uppgifter hanteras

Uppgifterna lagras i vårt data-system och till de som godkänt för att skicka information och erbjudanden om relevanta erbjudande och möjliga tjänster. Samt ett register som uppdateras för garantiköp samt vad som kan vara av intresse för kund.

Du kan när som helst kontakta oss om du inte längre önskar ta del av nyhetsbrev och erbjudanden.

– Rättslig grund
De uppgifter som sparas är enligt de krav som ställs av gällande lagar, avtal, föreskrifter och förordningar, däribland Bokföringslagen.

– Hur länge dina uppgifter sparas
JMVE Kyl & Termografering följer de tidsangivelser för sparande som GDPR anger och bevaras endast så länge de är aktuella eller nödvändiga för de ändamål som de har samlats in för. Utöver det kan du närsomhelst återkalla ditt samtycke för bevarandet av personuppgifter.

– Vilka vi delar personuppgifter med
JMVE Kyl & Termografering använder sig av tredjepartsaktörer som hjälper oss både i leverans av tjänster såsom beräkningar av fastigheter, men också i sammanhang av marknadsföring och samarbeten vid utbildningar och flerpartsuppdrag.  När vi delar dina uppgifter med tredje part har vi avtal och rutiner för att skydda dina personuppgifter. Vi lämnar aldrig ut personuppgifter utan ditt samtycke och vi verkar aktivt för att dina kontaktuppgifter inte skall användas i massmarknadsföring.

– Länkar till andra webbplatser
Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder webbsidor och tjänster som återfinns på en webbplats som administreras av JMVE Kyl & Termografering.

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats kan medföra att du besöker webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här.

4. Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas.

– Rätta felaktiga/inaktuella uppgifter
Du har rätten att begära att vi rättar uppgifterna om dig om de skulle visa sig vara felaktiga eller inaktuella.

– Ta bort dina personuppgifter
Du har rätten att begära att vi fullständigt tar bort dina uppgifter.

– Bli informerad om vilka uppgifter vi har
Du har rätten att få veta vilka personuppgifter om dig vi hanterar. Din skriftliga begäran skickas till postadressen nedan och måste vara undertecknad av dig personligen.

– Återkalla ditt samtycke
Du har rätten att närsomhelst återkalla ditt samtycke för bevarandet av personuppgifter.
Om du upplever att dina rättigheter inte respekteras av JMVE Kyl & Termografering har du rätt att kontakta Datainspektionen.

5. Kontakt

JMVE Kyl & Termografering
Tel: 0708-16 36 27
E-mail: info@jmve.nu

Se även övrig info nedan

Vår webbplatsadress är: http://www.jmve.nu.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Kontaktformulär

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Analys

Vilka vi delar dina data med

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina uppgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Din kontaktinformation

Ytterligare information

Hur vi skyddar din information

Vilka procedurer vi har för dataläckor

Från vilka utomstående parter vi tar emot data

Vilket automatiserat beslutsfattande och/eller profilskapande vi gör med våra användaruppgifter

Branschkrav om delgivning av information