Värmepumpar

Har jobbat med värmepumpar sedan 1989

Resan har hunnit bli ca 26 år… under denna resa har jag varit med och utvecklat värmepumpar och deltagit i möten kring hur kunden vill ha en funktion och kunna använda sig av produkten på bästa möjliga vis.

Har även förkovrat mig i utbildning kring värmepumpen och dess funktion samt tagit del av spetskompetens hos ett flertal tillverkare. För att få en uppfattning om vad tillverkaren har att erbjuda kunden, för en produkt samt anpassa kundens behov för att få maximalfunktion till rätt kostnad.

Oftast får man höra att -”dom säger” … eller -”han sa” … det är ju ändå kunskap och förklaring på att det är många som kan saker men kanske förklarar på olika sätt, oftast kanske man vill framföra samma budskap men att det sägs på olika sätt.

EHPA heter organisation

Inom EU som har kontroll och statistik på tillverkare och är en organisation som hjälper till med dokumentation och utveckling av tjänster för hur man bör göra och gå tillväga. För att få behörighet och kunna ansöka om EHPA´s godkännande som medlem så måste man gå utbildning på Mittuniversistet Härnösand. Man pratar om hänsyn, omdöme, funktion, hur ser värmesystemet ut och vad har kunden för behov, dessa är några av de saker som måste tas i beräkningen när man gör en ny eller byter ut en gammal anläggning.

Incert heter organisationen

Som idag ger ut behörighet på bland annat kyla, tidigare hette Swedac.
Kylbehörighet, klass 1, för att få arbeta med köldmedier såsom F-gas och F-gas direktivet, en del av utbildningen görs för att få personlig behörighet, detta är ett krav från myndigheter. Sedan kompletterar man detta med att ansöka för att få företagscertifikat, jag har både och.

 SKVP heter intresseföreningen

Svenska kyl och värmepump föreningen, SKVP, som tidigare hette SVEP är jag medlem i, detta innebär att man har hjälp från dom som intresseorganisation. Med blanketter och dokument samt rapportering som skall skickas in till Incert angående kylbehållare och returcylindrar samt anläggningsprotokoll som måste dokumenteras idag.

Produkten värmepump har ju blivit lite ”söndertjatad”

En värmepump kan ju sitta i luft till luft, frånluftsaggregat, bergvärme, ytjordvärme, sjö eller bäck/vatten värmepump, uteluft eller som varmvattenvärme. Så det finns ju olika varianter på vart en värmepump finns, också detta kan ju anpassas till kundens behov, hur många kW behöver min  fastighet, allt från 3 kw upp till 6×22 kW, kaskadstyrning av flera värmepumpar. En modern värmepump kan även göra kyla direkt på värmesystem detta används som exempel att kyla ner golvvärme i hus sommartid, eller via växelventiler göra kyla i kyltak/bafflar.

Jag jobbar med tillverkare, följer deras utveckling av nya idéer till färdig produkt är med och utvecklar idéer till bättre produkter anpassade för kunden. Är med på utbildningar för produkter både grund och fortsättning samt avancerade specialinriktning för hur produkt & tjänst kan anpassas hos kund.

Som sagt vilken storlek på värmepump behöver du som kund, 3 kW eller kanske ända upp till 132 kW …
Finns ju större ändå men detta kan vi kalla för standardlösning.

Tillverkare som jag samarbetar med och produkter som jag förespråkar/önskar montera in.

Bosch Termoteknik – tillverkning* 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2, 4-1, 4-2, 5-1, 5-2, 7
Euronom – tillverkning* 1-2, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2, 4-1, 4-2, 5-1, 5-2, 7, 8, 9
Ecoforest -tillverkning* 1-2, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2, 4-1, 4-2, 6-1, 6-2, 8
Invest Living – tillverkning* 1-1, 1-2,  4-1, 4-2,5-2
Nevica
– tillverkning* 1-1, 1-2,  4-1, 4-2, 5-2
Panasonic Nordic – tillverkning* 1-1, 1-2
Samsung värmepumpar– tillverkning* 1-1, 1-2
Vaillant group – tillverkning* 1-2, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2, 4-1, 4-2, 7

*Vilken sorts energiupptagning från media (första siffran): 1 luft, 2 ytjord, 3 berg, 4 sjö eller vatten, 5 frånluft, 6 soldrift
Vilken sorts avgiven effekt (andra siffran): 1 luftvärme, 2 vattenvärme
Övrig tillverkning 7 solvärme, 8 solel, 9 fjärrvärme
*Noterat sort upptagen-avgiven energi , dessa tillverkare ingår i kyla/värme gruppen hos mig finns ju andra tillverkare som har andra produkter att erbjuda.

Självklart finns fler fabrikat som vi installerar och om kunden har något som önskas kan jag anskaffa detta.
Utför service och intrimning samt justering av värmepump, har reservdelar på lager till viss utsträckning.

Kommer under våren 2015 ha en utställning med värmepumpar från Vaillant i mina lokaler.
Har diskussion med flera tillverkare om att finnas för att kunna visas och demonstreras.

Återkom om du önskar ha mer info eller ett besök