Här nedan följer vår personuppgiftspolicy och här finner du information om hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi handhar. 1. Varför vi samlar in personuppgifter 2. Vilka uppgifter vi behandlar 3. Hur uppgifterna hanteras 4. Dina rättigheter och val 5. Kontakt 1. Varför vi

Integritetspolicy GDPR

maj 21
2018

Här nedan följer vår personuppgiftspolicy och här finner du information om hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi handhar.

1. Varför vi samlar in personuppgifter
2. Vilka uppgifter vi behandlar
3. Hur uppgifterna hanteras
4. Dina rättigheter och val
5. Kontakt

1. Varför vi behandlar personuppgifter

JMVE Kyl & Termografering samlar endast in och behandlar de uppgifter som är nödvändiga för att kvalitetssäkra och möjliggöra våra åtaganden gentemot dig som kund. Vårt mål och syfte kan sammanfattas i fyra punkter:

– För att leverera god service och kvalitativa produkter efter kundens behov 
– För att förstå våra kunders önskemål bättre
– För att erbjuda relevant utbildning utifrån kundens intressen
– För att få information om hur vi kan förbättras

2. Vilka personuppgifter vi behandlar

De uppgifter vi handhar är de uppgifter vi får i samband med bokning av uppdrag, kontakt vid rådgivning kring utbildning, uppdrag eller akut karaktär, anmälan till våra Nyhetsbrev eller andra kampanjer när du på annat sätt frivilligt delar dina personuppgifter med oss för ytterligare kontakt.

Vi behandlar personuppgifter, dvs. namn, befattning, mail, telefonnummer och e-mailadress på tidigare uppdrag, deltagande eller intresseaktiviteter. Vi behöver även personuppgifter för ROT avdrag i fastighet samt fastighetsbenämning dessa sparas även likt bokföringslagen samt enligt garantitid för köpt vara. Om utbildningen eller uppdrag kräver hanteras också personnummer och ev. hemadress beroende på vilken adress deltagaren uppger ska skickas till.

Cookies
På JMVE Kyl & Termograferings webbplats använder vi kakor till webbanalys för att förbättra och utveckla både webbplats och besöksupplevelse. Kontakt och vid delning av information i sociala medier. Om du inte vill ha några cookies kan du välja att inte acceptera cookies i datorns webbläsare.

3. Hur uppgifter hanteras

Uppgifterna lagras i vårt data-system och till de som godkänt för att skicka information och erbjudanden om relevanta erbjudande och möjliga tjänster. Samt ett register som uppdateras för garantiköp samt vad som kan vara av intresse för kund.

Du kan när som helst kontakta oss om du inte längre önskar ta del av nyhetsbrev och erbjudanden.

Rättslig grund
De uppgifter som sparas är enligt de krav som ställs av gällande lagar, avtal, föreskrifter och förordningar, däribland Bokföringslagen.

Hur länge dina uppgifter sparas
JMVE Kyl & Termografering följer de tidsangivelser för sparande som GDPR anger och bevaras endast så länge de är aktuella eller nödvändiga för de ändamål som de har samlats in för. Utöver det kan du närsomhelst återkalla ditt samtycke för bevarandet av personuppgifter.

Vilka vi delar personuppgifter med
JMVE Kyl & Termografering använder sig av tredjepartsaktörer som hjälper oss både i leverans av tjänster såsom beräkningar av fastigheter, men också i sammanhang av marknadsföring och samarbeten vid utbildningar och flerpartsuppdrag.  När vi delar dina uppgifter med tredje part har vi avtal och rutiner för att skydda dina personuppgifter. Vi lämnar aldrig ut personuppgifter utan ditt samtycke och vi verkar aktivt för att dina kontaktuppgifter inte skall användas i massmarknadsföring.

Länkar till andra webbplatser
Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder webbsidor och tjänster som återfinns på en webbplats som administreras av JMVE Kyl & Termografering.

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats kan medföra att du besöker webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här.

4. Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas.

– Rätta felaktiga/inaktuella uppgifter
Du har rätten att begära att vi rättar uppgifterna om dig om de skulle visa sig vara felaktiga eller inaktuella. 

– Ta bort dina personuppgifter
Du har rätten att begära att vi fullständigt tar bort dina uppgifter.

– Bli informerad om vilka uppgifter vi har
Du har rätten att få veta vilka personuppgifter om dig vi hanterar. Din skriftliga begäran skickas till postadressen nedan och måste vara undertecknad av dig personligen.

– Återkalla ditt samtycke
Du har rätten att närsomhelst återkalla ditt samtycke för bevarandet av personuppgifter.
Om du upplever att dina rättigheter inte respekteras av JMVE Kyl & Termografering har du rätt att kontakta 
Datainspektionen.

5. Kontakt

JMVE Kyl & Termografering
Tel: 0708-16 36 27
E-mail: info@jmve.nu

No Comment

Leave a comment
Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.